Loģistika un transports

Tēma: Loģistika un transports

KPV LV eksperts: Jānis Arnis
“Loģistika un transports skar 14% no mūsu IKP. Diemžēl nav veiksmes stāstu. Nozares pārvaldība nav saprotama.”

Secinājumi:

Transporta un loģistikas jomā projektu plānošana un īstenošana saistās ar būtiskiem interešu konfliktiem, kā rezultātā projektu virzība ir neveiksmīga un haotiska. Nozares attīstības plānošanā un pārvaldībā būtisku lomu ieņem Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padome. Ostu padomes darbība diemžēl nenodrošina vienlīdzīgu interešu pārstāvniecību visām ar loģistiku un transportu saistītajām nevalstiskajām organizācijām. Līdz ar to Ostu padomes darbībā un nozares plānošanā selektīvi tiek ņemtas vērā atsevišķu nozares dalībnieku intereses, kas traucē prognozējamas un caurskatāmas ilgtermiņa politikas veidošanā.

KPV LV rīcība:

Pārskatīt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomes darbību un interešu pārstāvniecību nozares politikas veidošanā. Ieguvumu skaidrojumu trūkuma un izmaksu dēļ, iestāties pret dzelzceļa elektrifikācijas projekta īstenošanu. Neatbalstīt Skanstes tramvaja līnijas izbūvi, tā vietā iestāties par cita — ekonomiski pamatota — maršruta izvēli. Lai ilgtermiņā stabilizētu ceļu būvniecības finansējumu, iestāties par Autoceļu fonda atjaunošanu. Pārskatīt autopārvadātāju subsīdijas no nodokļu maksātāju naudas, kā arī izvērtēt tirgus principiem atbilstošus pasažieru pārvadājumus.