Latvijas dabas resursu, cilvēkresursu un ekonomiskās attīstības līdzsvarota ilgtermiņa pārvaldība

Tēma: Latvijas dabas resursu, cilvēkresursu un ekonomiskās attīstības līdzsvarota ilgtermiņa pārvaldība.

KPV LV eksperti: Iveta Benhena-Bēkena, Liene Eglāja
“Mums ir jāuzņemas atildība par to, kādu Latviju nodosim saviem bērniem.”

Secinājumi: Latvijai nav redzējuma par savu resursu ilgtermiņa attīstību. Spēkā esošie plānošanas dokumenti nav saistīti ar budžeta veidošanu. Tajos ir ietverts viss iespējamais, līdz ar to tos nevar izmantot, lai izvirzītu prioritātes un veiktu izvēles. Latvijā atbildīgās iestādes nespēj nodrošināt kopēju redzējumu par valsts attīstību. Nozares ir sadrumstalotas un tiek pieņemti īstermiņa lēmumi. Esošā valsts resursu ilgtermiņa pārvaldības sistēma ir jāmaina.

KPV LV rīcība: Slēgt Pārresoru koordinācijas centru. Valsts resursu ilgtermiņa pārvaldība ir lēmējvaras, nevis izpildvaras funkcija. Politisko atbildību par resursu pārvaldību jāuzņemas premjeram. Lēmumu koordinācijai jānotiek parlamentāro sekretāru līmenī, ciešā sadarbībā ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju.

Padarīt plānošanas dokumentus saistošus, definējot mērķus, atbildīgos un ilgtspējas mērījumus, kas, atšķirībā no dokumenta, sevī ietver datus par ekonomisko attīstību, patēriņu un produktivitāti, demogrāfiskajām izmaiņām, sociālo nevienlīdzību, veselību, vidi, enerģētiku, labu pārvaldību u.c.

Dati: Mūsu aptaujas liecina, ka par Latvijas attīstības stratēģiskajiem dokumentiem ir informēti tikai 7% no respondentiem, bet par Latvijas attīstības mērķiem informācijas nav 92% respondentu. Tas apliecina stratēģiskās plānošanas atrautību no ikdienas.