Enerģētika

Tēma: Enerģētika
KPV LV eksperts: Baiba Žilinska

“Latvijas nākotne ir atjaunojamie resursi.”

Secinājumi:

Cilvēki ir neizpratnē par to kā veidojās lielie elektrības rēķini, lai arī patērētā elektrība nav liela. Elektroenerģijas cenas komponente mājsaimniecības klienta rēķinā (Elektrum Universalais) sastāda tikai 31,5%, pārējie 68,5% ir infrastruktūras pakalpojumu izmaksas, subsīdijas un nodokļi. Maksa par pārvades un sadales infrastruktūras pakalpojumiem, ko visiem klientiem nosaka AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”, sastāda apmēram 34,5%, maksa par obligātā iepirkuma komponentēm (OIK), ko nosaka un regulē valsts – 16,5%, bet nodokli (PVN) – 17,5%. Nodoļi ir jāmaksā dubultā, jo par OIK ražotāji jau vienreiz samaksā PVN.

Pie sarūkoša iedzīvotāju daudzuma infrastruktūras uzturēšanas izmaksa uz vienu iedzīvotāju sadārdzinās. Nozares attīstības plānošanu lielā mērā nosaka Latvijas Valdība, kas atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām apņēmās atbalstīt atjaunīgas enerģijas avotus (AER) un koģenerāciju, bet cenšas ierobežot OIK pieaugumu. Sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nepietiekami kontrolē pārvades un sadales pakalpojumu sniedzēju tarifus, tāpēc cenas ir arī nesamērīgi augstas. Valsts pievērš pārāk maz uzmanību atjaunojamiem resursiem un koģenerācijai, tam kā ar to iespējām varētu uzlabot energoefektivitāti, energoneatkarību un samazināt CO2 emisijas.

KPV LV rīcība:

Pieprasīt skaidrojumus no SPRK par elektroenerģijas cenas veidošanos un iespējām to samazināt. Panākt OIK un infrastruktūras pakalpojumu izmaksu samazinājumu, lai pārstrādes rūpniecība kļūtu investoriem pievilcīga. Iestāties par transporta sektorā izmantojamo kurināmo dažādošanu, atbalstot transporta (izņemot dzelzceļa) elektrifikāciju un biodegvielas izmantošanu. Iestāties par elektro un biogāzes uzpildes staciju infrastruktūras izveidi. Par ilgtermiņa mērķi noteikt SEG emisijas samazināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas enerģētikas sektorā.

 

Gatavojoties diskusijai KPV LV izveidoja indikatīvu mini aptauju.

Dati: