Veselība

Tēma: Veselība

KPV LV eksperts: Roberts Spručs

Veselība, medicīna un aprūpes servisu darbība

Secinājumi: Latvijā veselības veicināšana un slimību ārstēšana ir savstarpēji nesaistītas industrijas, ar pretējām interesēm. Veselības ministrija ir cieši saistīta ar slimību ārstēšanu, nevis veselības veicināšanu. Par to liecina gadu no gada pieaugošie zāļu pārdošanas apjomi, kuri ir tieši saistīti ar sarūkošo slimnīcu skaitu un apgrūtinātu pieejamību ārstniecības pakalpojumiem. Ārsti un pārējais medicīnas personāls Latvijā saņem nesaprotamu samaksu par veicamo darbu, tādēļ tie:
1. mēnesī strādā vairāk kā vienu slodzi, lai varētu saņemt sociāli ekonomiskajai situācijai atbilstošu atalgojumu.
2. dodas prom uz Rietumiem, kur var strādāt saprotami un godīgi organizētā darba vidē saņemot par to pienācīgu atalgojumu.

Veselības aprūpes sistēmas organizācijas un veselības veicināšanas jomas pasākumi nenodrošina racionālu naudas izmantošanu slimību skaita un tam nepieciešamo konsultāciju skaita samazināšanai un slimību ārstēšanas budžeta kontroli, novirzot finansējumu vispirms valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Stacionārā ārstējamo slimību skaita mākslīga samazināšana un ar to saistītā slimnīcu gultas vietu skaita mazināšana turpinās pasliktināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;

Universitāšu slimnīcu darbība ir zemi efektīva, jo vairumam hospitalizēto akūto pacientu tiek veikta galējā stadijā esošu hronisku slimību ārstēšana, bet pacienti ar patiesi akūtām vai savlaicīgi plānveida kārtā ārstējamām slimībām, gaida laikā slikti prognozējamā rindā vai tiek novirzīti uz maksas pakalpojumiem.
Ambulatorās un stacionārās medicīnas sistēma šobrīd nav sagatavota sniegt iedzīvotājiem palīdzību kara gadījumā un masveida negadījumos. – E-veselības sistēma šobrīd ir izveidota kā teorētisks instruments statistikas un grāmatvedības darbam, nevis praktisks rīks racionālai un savlaicīgai ārsta un pacienta sadarbībai, lai optimāli abām pusēm risinātu ar veselību un slimību saistītos uzdevumus.

KPV LV rīcība: Par Veselības ministrijas pamatuzdevumu izvirzīt Latvijas iedzīvotāju savlaicīgu un kvalitatīvu ārstēšanu slimības gadījumā. Izvērtēt iespēju iegādāties praktiski strādājošu e-veselības sistēmu, kas nodrošinātu optimālu pacienta sadarbību ar savu ārstējošo ārstu. Pašreizējās Veselības aprūpes organizatoriskās un stratēģiskās shēmas satura izvērtēšana un loģistikas maiņa. Primārās veselības medicīnas un aprūpes mājās nodošana pašvaldību pārvaldībā. Reģionālo slimnīcu pilnīga vai daļēja nodošana valsts pārvaldībā. Sekundārās ambulatorās medicīnas nodošana valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldībā. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu satura izvērtēšana un loģistikas maiņa, pārskatot Slimību profilakses un kontroles centra darbības rezultātus un to lietderību, Veselības veicināšanas un veselības kultūras un izglītošanas pasākumu nodošana kultūras, izglītības un pašvaldību darbības jomas organizatoriem.

Dati: Gatavojoties diskusijai KPV LV izveidoja indikatīvu mini aptauju.