Partiju reitingi

Šobrīd ir viens no četrgades svarīgākajiem periodiem- priekšvēlēšanu laiks. Laiks, kad sola zilus brīnumus, tos visus, protams, bez maksas!

Partijas izmanto ikvienu iespēju- pasākumu, avīzi, sociālos tīklus un vides reklāmas- , lai līderis (jeb izkārtne) ar skaisti balinātu zobu rindu uzsmaidītu mums, apgalvojot, ka tieši viņš būs īstais, kas spēs turēt varu savās godprātīgajās rokās un valdīt pār mums kā gādīgs saimnieks.

Daļai sabiedrības pietiek ar to, ka nospodrinātais vizuālais tēls zibsnī pieturvietās, pastkastītēs un, reizi pa reizei, uzmirdz uz kādas mājas sienas. Tomēr pastāv arī sabiedrības daļa, kas bērnībā nav līmējuši slavenību plakātus pie sienas un piedēvējuši bildēm pārdabiskas spējas.

Varas pārstāvjiem ir veidi, kā iespaidot vēlētājus sev par labu. Tiem, kas domā līdzi un cenšas iedziļināties programmās, piedāvājumos un, galu galā, vēsturiskajā notikumu attīstībā un solījumu izpildē, tiek piedāvāts, kas vairāk par bildēm uz katra ielas stūra, piemēram, zinātniskās pieejas. Savukārt, tās tiek dēvētas par socioloģisko aptauju rezultātiem- statistiku.

“Kā gan neuzticēties šai zinātnei?” jautāsiet mums un apgalvosiet: “Skaitļi parāda visu…”

Protams, ka skaitļi parāda vairāk kā vārdi, tomēr arī statistika spēj radīt ilūzijas. Lai sagrautu šo iespējamo ilūziju manipulatīvo ietekmi, piedāvāsim Jums faktus, kas liek apšaubīt šos skaitļu patiesumu saistībā, konkrēti, ar priekšvēlēšanu statistiku.

Sāksim ar to pašu matemātiku- statistikas pamatiem. Šoreiz apskatīsim Rīgas pilsētu, bet, vispārinot, šo analīzi var attiecināt uz jebkuru pašvaldību.

1.1.Tabula. Pašvaldību vēlēšanu rezultāti no 2005. gada līdz 2013. gadam Rīgā.1

Gads Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits
2013 229 118
2009 241 634
2005 202 657

Vidējā aktivitāte pēdējās trīs pašvaldību vēlēšanās Rīgā rāda, ka vidēji tiek iesniegti 224 469 derīgi biļeteni2. (Protams, var izmantot arī cita veida svērtos un nesvērtos vidējos, bet šoreiz paliksim pie vienkāršām metodēm.)

Lai ikviena partija pārvarētu 5 procentu barjeru, tai ir nepieciešami vismaz 11 224 derīgi biļeteni.

Ļaušu Jums katram sev uzdot retorisku jautājumu: “Vai tiešām KPV LV nebūs iespējas savākt 12 tūkstošus balsu?”

Lai vieglāk būtu atbildēt uz iepriekš uzdoto retorisko jautājumu, iztirzāšu mums pieejamos datus, kurus varam arī saukt par statistiku.

Mūsu mājaslapas unikālo apmeklētāju skaits ir sasniedzis 62 tūkstošus kopš šī gada sākuma (skatīt 1.1. attēlu), nemaz nerunājot, par tiem apmeklētājiem, kas ir atgriezušies atkārtoti informācijas meklējumos. Pētot sīkāk apmeklētāju sastāvu pa reģioniem, redzams, ka lielākā daļa- gandrīz 76 procenti- ir no Latvijas, bet atlikušie – no dažādiem pasaules reģioniem.

1.1 Attēls. Politiskās partijas “KPV LV” interneta vietnes apmeklētība no 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.gada 31.maijam.3

Protams, ieturot pauzi, atstāsim vietu kritikai, jo apgalvot, ka visi mājaslapas apmeklētāji ir mūsu atbalstītāji, ir muļķīgi. Tomēr gribu norādīt, ka liela daļa no KPV LV mājas lapas apmeklētājiem ir apzināti meklējuši mūsu interneta vides resursus, ko ļoti skaidri atspoguļo 1.2. attēls. Atslēgas vārdu meklējumi vietnē Google ir skaidrojami ar KPV LV priekšvēlēšanu aktivitātēm dažādos Rīgas mikrorajonos. Turklāt objektivitātes labā būtu jāmin, ka šajā analīzē nav iekļauti visi iespējamie scenāriji, ar kuriem vēlētāji varētu mēģināt atrast gan mūs, gan mūsu oponentus.

1.2. Attēls.Google Trends” analīze politisko spēku atslēgas vārdu lietojums Google.lv meklētājā.4

Papildus jāvērš uzmanība uz KPV LV darbību sociālajos tīklos, kura ietekme uz sabiedrību un tās domas veidošanu pēdējā laikā ir ļoti pieaugusi. Sociālo tīklu ietekmes fenomens ir skaidrojums ar tā vienkāršību un acumirklīgo iedarbību – ar vienu “klikšķi” ir iespējams izteikt savu attieksmi par notiekošo ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. 1.2. tabulā ir apkopota pēdējā laikā ievietoto video statistika.

1.2. Tabula. Politiskās partijas “KPV LV” skatītākie video rullīši Facebook.com vietnē5.

Nosakums Skatījumu skaits 31.05.2017
A. Kaimiņa uzruna: Daži vārdi pēc Tiesībsarga ziņojuma 255 000
L. Liepiņa: Cik naudas ir Amerika sarkanajā konvertā? 153 000
Politiskās gribas trūkums un Iedzīvotaji Latgales pierobežā. 107 000
A. Kaimiņa uzruna Latgales Simtgades Kongresā 118 000
L. Liepiņa: Solijumi Rīdziniekiem  269 000
L. Liepiņa: Beidzot jāsāk domāt par cilvēku 167 000
Represijas pret KPV LV komandu Jēkabpilī 132 000

Analizējot sociālo tīklos pieejamos datus, piemēram, “share” vai “like” funkcijas izmantošanu, kā arī komentāros pausto, nonākam pie secinājuma, ka lielai sabiedrības daļai ir tuva mūsu politiskās partijas “KPV LV” paustā ideoloģija un pārliecība, it sevišķi starp jaunāka gadu gājuma iedzīvotājiem.

1.3. attēls. Politikās partijas “KPV LV” ekspress aptaujas rezultāti 2017.gada 28.maijā starp Latvijas lielāko universitāšu studentiem.6

Lai gan plašsaziņas mediji veido citu ainu, nesen veiktā aptauja pauž pozitīvas tendences. Šo fenomenu var izkaidrot ar KPV LV darbībai izvēlēto informatīvo bezmaksas facebook.com platformu. Veicot ekspresaptauju starp Latvijas lielāko universitāšu studentiem, ir redzams, ka KPV LV ideoloģijai ir liels atbalsta īpatsvars. Pieņemot statistikas spēju vispārināt iegūtos datus uz visu pētāmo kopu, pēc mūsu iegūtajiem statistikas datiem7 varam apgalvot, ka trešdaļa Latvijas studentu no lielākajām universitātēm, ir par mūsu politisko spēku.

Lai gan mēs neesam pret statistiku, tomēr uzskatām, ka šī zinātne ir piemērotāka zinātniskajiem pētījumiem ar lielu atkārtojumu skaitu, kur tad saskaņā ar Gausa sadalījumu var tikt  pie pamatotiem un skaidriem rezultātiem.

Visbeidzot neliela atkāpe- ASV prezidenta vēlēšanās socioloģiskās aptaujas solīja Hilarijas Klintones uzvaru8… Bet mēs visi zinam, ka šī brīža prezidents ir Donalds Tramps…

Izmantotās atsauces:

  1. Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa (cvk.lv);
  2. Aprēķins vidējais derīgo biļetenu reizināts ar 5 procentiem;
  3. Google Analytics KPV LV mājaslapas (kpv.lv) statistika 31.05.2017;
  4. Google Trends statistika: saite;
  5. Facebook konta “Kam pieder valsts?” video rullīšu skatījumu statistika;
  6. Aptaujas rezultātu materiāli;
  7. Mūsu statistikas dati tika izvērtēti saskaņā ar stūdentu sadalījumu;
  8. BBC ziņu portāls: http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37450661.

Raksta autori:

Māris Darģis
Iveta Benhena-Bēkena