Satversmes pirmais pants definē Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku republiku. Mēs šobrīd redzam, ka republikas intereses netiek sargātas, jo tās ir pakārtotas Briseles prasībām un Maskavas spiedienam. Satversmes otrais pants nosaka, ka valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Mēs šobrīd redzam, ka valsti pārvalda augstprātīga valdība, pašpasludināta politiskā elite, kas pieņem lēmumus bez tautas vairākuma uzklausīšanas.

Mēs ticam, ka Latvijā brīvi cilvēki spēj izveidot pašpārvaldi, kuras vara balstās tautā, kura spēj sniegt piepildījumu cilvēku tiesībām dzīvot un strādāt, lai vidē ar vienlīdzīgiem noteikumiem brīvi veidotu savu, ģimenes un valsts pārticību.

Ja valdības rīcība neveicina šo mērķu sasniegšanu, tad cilvēkiem ir tiesības to mainīt. Šīs Latvijas tautas tiesības nosaka Satversme, par šo tiesību īstenošanu ir pašaizliedzīgi cīnījušās iepriekšējās paaudzes.

Patvaļa, izšķērdība, korupcija, neizlēmība un politisko ielikteņu kultūra ir sastopama visur: augstākajā ierēdniecībā, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldē, Saeimā, pašvaldībās, valdībā un tiesu sistēmā, kas savos lēmumos bieži nostājas pret tautas gribu. Pašpasludinātā elite piesedz savējos un nekautrējoties izmanto valsts resursus, lai gūtu labumu.

Šādas politikas rezultātā no valsts ir izbraukuši vismaz 300 000 Latvijas iedzīvotāju. Cilvēku iespējas veidot labāku dzīvi bieži nav atkarīgas no talanta, spējām vai ieguldītā darba, bet gan pašpasludinātās elites labvēlības. Valstī zeļ korupcija, bet tās cilvēki slīgst parādos. Politisku iemeslu dēļ tiek uzturēta nacionālā spriedze, bez skaidrojuma tiek ieviestas dažādas ES direktīvas, valstī iebrauc bēgļi, Latvijas informatīvo telpu piesārņo propaganda.

Šādos apstākļos cilvēkiem nav iespējams realizēt savas Satversmē noteiktās tiesības, tiek apdraudēti tajā noteiktie mērķi un ideāli.

Mēs redzam, ka valsts pārvaldē nodokļu maksātāju intereses netiek ņemtas vērā. Līdz ar to tiek apdraudētas valsts intereses, kas ir nodokļu maksātāju kopīgās intereses. Ir skaidrs, ka pašpasludinātā elite savas privilēģijas labprātīgi neatdos. Tādēļ nodokļu maksātājiem ir jāpieprasa atklātība un nodokļu naudas izlietojuma lietderības skaidrojumi.

Mēs ticam, ka politiķim un ierēdnim ir jābūt profesionālam, taupīgam un pazemīgam. Tādēļ mēs aicinām vērtēt politiķu un ierēdņu rīcību, publiskojot informāciju par politiķu un ierēdņu augstprātību, izšķērdību un profesionālisma trūkumu.

Ierēdnim un politiķim nebūs zagt, nebūs izrādīt augstprātību un nebūs rīkoties neprofesionāli.
Mēs ticam, ka sabiedrībai ir nepieciešamas jaunas un labi atalgotas darba vietas, ko rada Latvijas uzņēmēji. Tādēļ mēs aicinām vērtēt politiķu un ierēdņu rīcību, publiskojot informāciju par lēmumiem, kuri apdraud uzņēmējdarbības attīstību, kas liedz cilvēkiem iespēju brīvi un godīgi veidot savu un ģimenes pārticību.

Ierēdnim un politiķim būs cienīt un atbalstīt tos, kuri maksā nodokļus.

Mēs ticam, ka katram ir tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem un netraucētām iespējām īstenot savas ieceres un sapņus. Tādēļ mēs aicinām vērtēt politiķu un ierēdņu rīcību, publiskojot informāciju par nevienlīdzību saņemot medicīnas, izglītības un citus pakalpojumus, aicinām publiskot informāciju par politiskajiem ielikteņiem un tirgošanos ar ietekmi.

Ierēdnim un politiķim nebūs izmantot savu varu, lai gūtu priekšrocības un nepelnītu labumu sev, ģimenei un draugiem.
Mēs ticam, ka Latvijas Republikas valstiskā pastāvēšana un drošība ir Latvijas tautas labklājības un attīstības nepieciešams priekšnoteikums. Tādēļ mēs aicinām vērtēt politiķu un ierēdņu rīcību, publiskojot informāciju par tās ietekmi uz valsts drošību un latviešu valodas kā valsts valodas apdraudējumu.

Ierēdnim un politiķim būs kļūt par Latvijas patriotiem.

Partijas atbalstītāju enerģija, idejas un sniegtā informācija tiks izmantota, lai panāktu (1) valsts pārvaldes kultūras maiņu; (2) atbalstu uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu veidošanai; (3) valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visiem.

Politiskā partija “KPV LV” aicina pievienoties cilvēkus, kuri atbalsta mūsu vērtības par valsts pārvaldes darbību un mūsu sniegto Latvijas daudzo problēmu cēloņa aprakstu, lai īstenotu politiku, kas veidojas ciešā sasaistē ar sabiedrību, kas aizstāv valstiskumu un cilvēku tiesības dzīvot un strādāt, lai vidē ar vienlīdzīgiem noteikumiem brīvi veidotu savu, ģimenes un valsts pārticību.

Nāciet talkā! Šī ir mūsu valsts un mūsu laiks! Neviens cits to mūsu vietā nedarīs!