Šajā sadaļā Tev, vēlētāj, būs iespēja saprast, cik līdzīgi ir mūsu mērķi un kas ir tie cilvēki, kam būs gods pārstāvēt arī Tevis uzticēto balsi.

Tava NAUDA, KURAS PLŪSMAI UN EFEKTIVITĀTEI IR JĀBŪT SAPROTAMAI IKKATRAM NODOKĻU MAKSĀTĀJAM,

Tava DROŠĪBA, KURAS DEFICĪTU MĒS TIK AKŪTI IZJŪTAM IK DIENAS,

Tava INFORMĀCIJA, KURA VAIRS NEDRĪKST SASTĀVĒT NO NEIZPRATNES PAR NOTIEKOŠO,

Tava NĀKOTNE, KURA VAIRS NEDRĪKST TIKT ZĪLĒTA NOLEMTĪBĀ.

“KPV LV” pamatvīzija ir par to, ka attiecībai starp Tiesībām un Pienākumiem ir drastiski jāmainās.

  • Tautai ir tiesības tikt saklausītai;
  • Tautai ir tiesības pieprasīt caurskatāmību notiekošajā;
  • Sabiedrības vēlmēm un uzskatiem ir jātiek uzklausītiem un realizētiem.

Zemāk atrodamajā saitē mēs piedāvājam gūt ieskatu “KPV LV” piecpadsmit sarakstos un informācijā par to pārstāvjiem.

Rīga:

Ieviesīs pašvaldību uzņēmumu kontroles sistēmu saskaņā ar Eiropas Komisijas rekomendācijām par publiskās-publiskās sadarbības vadlīnijām, iesaistīts profesionālās asociācijas iepirkumu nolikumu veidošanā, un papildinās iepirkumu vērtēšanu ar ekoloģiskajiem, sociālajiem, inovāciju un partnerības nosacījumiem.

Alojas novads:

Izstrādās un uzsāks ieviest reālu plānu kultūras attīstībai novadā, ņemot vērā katras vietas unikālo vēsturi un mantojumu, sagatavos novada tūrisma objektu apkopojumu, un, sadarbībā ar uzņēmējiem, izveidos tūristu prasībām atbilstošu naktsmāju un atpūtas vietu tīklu.

Burtnieku novads:

Mūsu saraksta būtiska vīzija par mūsu darbu ir radīt sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros tiks izskatīta un pārskatīta pašvaldības pieņemto lēmumu stratēģija, efektivitāte un ekonomiskā pamatotība.

Carnikava:

Pašreizējai varai ir ticis dots pietiekami ilgs laiks, lai attaisnotu mūsu cerības – kopš brīža, kad mēs atdevām tai savas balsis, un diemžēl šajā brīdī viss, ko varam novērot, ir tas, ka tā to nav attaisnojusi.

Novada budžetam beidzot ir jātiek pakārtotam iedzīvotāju interesēm.

Mūsu redzējums un dziļa pārliecība ir tajā, ka mums jāpārstāj eksistēt un dzīvot uz parāda .

Tāpat mēs vēlamies beidzot sākt veidot budžeta pārpalikumu, kas, kā mums visiem ir zināms, nav darīts jau gadiem.

Garkalnes novads:

Maksimāli efektīva Garkalnes novada nodokļu maksātāju naudas izmatošana tādiem mērķiem, kas atbilst novada iedzīvotāju vajadzībām – ceļu un ielu uzturēšanai, izglītības atbalstam, infrastruktūras attīstībai un sociālai palīdzībai.

Jelgava:

Izveidos pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu, mainīs pašvaldības veikto iepirkumu izvērtēšanas praksi, kā arī auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmu, lai no ietaupītajiem līdzekļiem veidotu iedzīvotāju atbalsta programmas, lai jaunajām ģimenēm atvieglotu mājokļa iegādi pašvaldības teritorijā un nodrošinātu jaunu mājokļu būvniecību ar iespēju iedzīvotajiem īrēt mājokli ar izpirkuma tiesībām.

Jelgavas novads:

Nodrošinās studiju kredītu dzēšanu tiem studentiem, kas studējuši tautsaimniecībai aktuālajās nozarēs, ja pēc augstskolas diploma iegūšanas novadā tiks nostrādāti vismaz 5 gadi.

Jēkabpils:

Cīnīties par nodokļu maksātāju interesēm un taisnīgumu, kuram jāatdzimst starp pastāvošo varu un sabiedrību.

Ķekavas novads:

Ne tikai deputātam, bet katram nodokļu Maksātājam ir tiesības un pienākums PAŠAM lemt par savas dzīvesvietas (novada, pilsētas) attīstību, izdevumiem un citiem ap savu dzīvesvietu saistītiem labiekārtošanas procesiem.

Savukārt iedzīvotāju kopsapulču tehniskā puse būs jānodrošina pašvaldībai.

Kuldīga:

Viena no mūsu prioritātēm ir būvniecības projektu efektivitāte – šo būvniecības projektu kvalitatīva un stratēģiski pārdomāta pārskatīšana, to lietderības izvērtēšana.
Viena no aktualitātēm, kas arīdzan ietilpst mūsu prioritāšu sarakstā, ir bērnudārzu deficīts, un šo problēmu mēs esam apņēmības pilni novērst.

Limbažu novads:

Sekmēs zaļā dzīvesveida attīstību, veidojot iedzīvotāju izpratni par dažāda veida vides piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, un veicinās alternatīvo energoresursu izmantošanu novada tautsaimniecības nozarēs.

Ogre:

Par atklātu, modernu un attīstītu Ogri.

Mēs esam par cilvēkiem, nevis par betonu.

Mēs esam par drastisku varas prioritāšu nomaiņu, cilvēkam vairs nav jāmaksā par projektiem, kas neatspoguļo viņa dzīves līmeņa tiešu uzlabošanos.

Saldus:

Par prioritāti mūsu saraksts ir izvirzījis regulāro maksājumu samazināšanu.

Esošai varai ir jāsaprot, ka pašreizējā sistēma nestrādā un mums jādara viss iespējamais, lai rastu alternatīvas vairāku akūtu problēmu risināšanā.

Valmiera:

Atbalstīs jaunās ģimenes, piešķirot pašvaldības īpašumā esošos neapsaimniekotos zemesgabalus ģimenes mājas būvniecībai, tādējādi piedāvājot brīvu dzīvojamo fondu (Valmiera būvē daudzdzīvokļu mājas, bet ir īpašumā ļoti daudz neapsaimniekotas zemes privātmāju būvniecībai).

Ventspils:

Atspoguļos patieso Ventspils ostas darbības ietekmi uz vidi un noskaidros vides postījumu izmaksas un to ietekmi uz iedzīvotāju veselību, pārskatīs pašvaldības budžetu, atteiksies no visām nepamatotām izmaksām, un novirzīs ietaupīto naudu vides aizsardzības projektiem.