Politiskā partija “KPV LV” Burtnieku novada pašvaldību vēlēšanās izvirza 4 prioritātes.

Pirmā prioritāte – nākotnes drošība un stabilitāte! Sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašreiz iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu izmaksām, prasības un noteikumi ir sarežģīti un nepārdomāti.

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi nekustamā īpašuma nodokļiem, ēku apsaimniekošanai, ūdensapgādei, atkritumu apsaimniekošanai, elektrības un gāzes rēķiniem.

Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības ieņēmumus, izdevumus un tās darbu.

Otrā prioritāte – nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai no ietaupījumiem iegūtu papildus līdzekļus sociālo pakalpojumu apjoma palielināšanai, sociālās spriedzes samazināšanai, kā arī atbalsta programmu veidošanai maznodrošināto un sociāli nelabvēlīgo grupu atbalstam.

KPV LV izveidos (1) pārvaldības kontroles sistēmu, (2) mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus un (3) auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības praksi. Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks radīts efektīvs sociālais modelis, kas praktiski nodrošinās sociālo pakalpojumu sistēmas attīstīšanu un pilnveidošanu. Nodokļu maksātājiem jāsniedz pilna un skaidra informācija par pakalpojumiem un to patiesajām izmaksām, par normatīvajām prasībām, iespējām un vajadzībām.

Ar nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģiju tiks pārskatīti jautājumi par attīstības projektiem, jaunu ēku vai zemes iegādi, esošo ēku pārbūvi un apsaimniekošanu, ēku pielietojuma izmaiņām vai pārdošanu.

Trešā prioritāte – rūpīgi plānot ilgtermiņa novada attīstību un iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Definēsim izmērāmus mērķus, kas nepieciešams, lai (1) vērtētu lēmumus par budžeta līdzekļu pārdalīšanu, (2) iestādes un/vai vadības rīcību, plānojot un formulējot budžeta vajadzības, vērtējot darbinieku darbu, kā arī (3) palielinot informācijas pieejamību, atklātību un caurspīdību. Budžeta skaidrojumus ir jāpadara vienkāršus un saprotamus.

Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi projekti, bet trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli atstumto atbalstam. Pašvaldības attīstība ir pretrunīga. Līdz ar to ir jāvienkāršo attīstības plānošana, kurā šobrīd ir nelietderīga funkciju pārklāšanās.

Ceturtā prioritāte – KPV LV izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros pārskatīs pašvaldības lēmumu pieņemšanas stratēģiju.

Līdz šim politiskā elite izmanto administratīvos resursus, lai gūtu kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, kas publiskajā telpā neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija “KPV LV” vēlētājiem piedāvā izvēli, aicina nomainīt veco politiķu paaudzi un balsot par saimnieciskiem un atbildīgiem cilvēkiem politikā, kuri ar savu darbu ir panākuši labus rezultātus.

 

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”