Politiskās partijas ‘’KPV LV’’ programma 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Jelgavas pilsētā

Politiskā partija ,,KPV LV” Jelgavas pilsētas pašvaldības vēlēšanās izvirza četras prioritātes – Tava nauda, Tava informācija, Tava drošība un Tava nākotne.

Pirmā prioritāte – Tava nauda ir saistīta ar iedzīvotāju regulāro maksājumu kontroles un paredzamības uzlabošanu.

Iedzīvotājiem nav skaidrības par nekustamā īpašuma nodokļa, nodevu un komunālo maksājumu apjomu, jo pašvaldība nesniedz detalizētu informāciju par maksājumu apmēra veidošanās procesu un  līdzekļu izlietojumu.

,,KPV LV” izveidos atklātu regulāro maksājumu analīzes procesu. Šī procesa ietvaros pašvaldība sniegs iedzīvotājiem informāciju par nodokļu un nodevu maksājumiem, pakalpojumu tarifiem un citiem izdevumiem. Iedzīvotāju līdzekļu taupīšanai izvirzām šādus mērķu uzdevumus:

 • veicināt konkurenci energoapgādes uzņēmumu tirgū;
 • sakārtot atkritumu izvešanas un apglabāšanas jomu;
 • samazināt sabiedriskā transporta biļešu cenas;
 • samazināt nekustamā īpašuma nodokļa likmes sociāli vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem un maksimāli samazināt nodokli vienīgajam īpašumam.

Otrā prioritāte – Tava drošība saistās ar sociālo drošību.

„KPV LV” izveidos pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu un mainīs pašvaldības veikto iepirkumu izvērtēšanas praksi, kā arī auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmu. Ar ietaupītajiem līdzekļiem tiks veidotas sekojošas sociālās programmas:

 • finansiāli atbalstītas daudzbērnu ģimenes, kurās bērni uzsāk skolas gaitas;
 • atvieglota mājokļa iegāde jaunajām ģimenēm pašvaldības teritorijā;
 • piemērotas papildu atlaides sabiedriskajā transportā studentiem, skolēniem, pensionāriem un invalīdiem, veidotas ģimenes kartes;
 • izstrādāts stratēģiskais plāns rindu samazināšanai pašvaldības bērnudārzos;
 • veidota jaunu mājokļu būvniecības prakse, kas ļaus  iedzīvotajiem īrēt dzīvojamo ar izpirkuma tiesībām;
 • uzlabota veselības aprūpe un pieejamība, piesaistot jaunus speciālistus, kā arī subsidējot esošā personāla regulāru apmācību.

Trešā prioritāte – Tava informācija ir saistīta ar kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu. Šobrīd pašvaldība sniedz iedzīvotājiem nepilnīgu informāciju vai pilnībā to noklusē. ,,KPV LV” nodrošinās iedzīvotājus ar kvalitatīvas un pilnīgas informācijas pieejamību, bez starpniekiem un tendencioza atspoguļojuma.  Tiks mainīta pašvaldības budžeta izklāstīšana un skaidrojums, kā arī vienkāršoti dažādu atļauju saņemšanas procesi. Veiksim šādus uzlabojumus:

 • iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja risināt jautājumu kopu vienuviet, piemēram, pabalsti, PII rinda, deklarēšanās, bērnu ēdināšana;
 • izvērtēsim iespēju atdot SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valsts īpašumā;
 • izveidosim vienotu veselības informatīvo sistēmu, kas ļautu ietaupīt iedzīvotājiem laiku, ko tie pavada medicīnas iestādēs, kā arī taupītu medicīnas finansējuma līdzekļus.
 • samazināsim birokrātisko slogu pašvaldības institūcijas;
 • izstrādāsim elektronisku sistēmu, kurā iedzīvotāji varēs iepazīties ar detalizētiem datiem par finanšu izlietojumu Jelgavas pilsētā;
 • sniegsim detalizētu informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • pārskatīsim pašvaldības iestādēs strādājošā personāla darbības efektivitāti un atalgojuma politiku;

Ceturtā prioritāte – Tava nākotne ir vērsta uz komunikācijas uzlabošanu. Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides attīstības plānošanā.

Tādēļ KPV LV izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi. Sabiedrības pārstāvji varēs diskutēt par attīstības plāniem jau to veidošanas stadijā, tiks veidotas darba grupas dažādu konfliktu risināšanai un pašvaldības viedokļa skaidrošanai.

Pārskatīsim attīstības plānus prioritārās jomās:

 • veidosim bijušo industriālo zonu un degradēto teritoriju izmantošanas politiku;
 • neattīstīsim būvobjektu celtniecību, ja pret to iebilst vērā ņemams iedzīvotāju skaits, atcelsim Jelgavas būvvaldes izsniegto atļauju veikala ‘’Depo’’ celtniecībai kultūrvēsturiskā objekta tuvumā;
 • veicināsim Jelgavas pilsētas sporta centru un bāzu pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem;
 • veiksim daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu;
 • ierobežosim azartspēļu daudzumu Jelgavas pilsētā;
 • uzlabosim Jelgavas “mazo” ielu un ceļu stāvokli.