Politiskās partijas “KPV LV” programma Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanām 2017. gads

“Pildi pienākumus, Dome”

Četras prioritātes:

Tava NAUDA

Pašvaldībai ir pienākums kontrolēt un samazināt regulāros maksājumus.

Tava DROŠĪBA

Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par tiem, kuri paši par sevi rūpēties nevar. Pašvaldībai ir jābūt taupīgai un ietaupītie līdzekļi jāiegulda cilvēkos, nevis betonā un megaprojektos.

Tava INFORMĀCIJA

Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, saistošajiem noteikumiem un iespējām. Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības darbu un prasības.

Tava NĀKOTNE

Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību, iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un saprotama.

Politiskā elite ir pierādījusi, ka tā nav spējīga pildīt savus pienākumus. Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi megaprojekti, bet zemās algas netiek palielinātas, trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli atstumto atbalstam. Nodokļu maksātājiem nav informācijas par pakalpojumu patiesajām izmaksām, nav pilnas informācijas par jaunām prasībām un iespējām. Pašvaldības attīstība ir haotiska un pretrunīga. Bez jēgas tiek rakts, asfaltēts, betonēts, atkal rakts, atkal betonēts.

Taču politiskajai elitei ir kontrole pār plašsaziņas līdzekļiem, kas publiskajā telpa neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija “KPV LV” piedāvā izvēli un aicina balsot par saimnieciskiem un atbildīgiem cilvēkiem politikā.

Tava NAUDA

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi, kāpēc tie tiek paaugstināti, kā tiek izmantoti līdzekļi. Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu skaidrots, kas tiek darīts, lai regulārie maksājumi samazinātos.

Tāpēc mums jārada visi priekšnosacījumi, lai tiktu izanalizēti un, galvenais, jebkuram Ķekavas iedzīvotājam izskaidroti gan NĪN apjoms, gan komunālo maksājumu tarifi. Domei jāveido regulāro maksājumu skaidrojumi, salīdzinot izmaksas ar citiem Latvijas novadiem. Domei jāplāno rīcība, kā pašvaldības iespēju robežās maksājumus mazināt. Tas padarīs Ķekavas novadu par finansiāli izdevīgu dzīvesvietu, kur Dome kalpos iedzīvotājam,  kur pašvaldības uzņēmumiem primārais būs pakalpojumu sniegšana, nevis peļņas gūšana. Pašvaldība nav privātais sektors, kur uzņēmuma bilance un pēc iespējas mazāki izdevumi ir galvenais kritērijs, bet gan iedzīvotāju ērtības un iedzīvotājiem pēc iespējas zemāki izdevumi ir galvenais darbības kritērijs..

Tava DROŠĪBA

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai iegūtu jaunus līdzekļus zemo algu palielināšanai un citiem sociālās jomas uzlabojumiem.

Tāpēc mēs veiksim auditus esošajās pašvaldības struktūrās un pašvaldības uzņēmumos. Sāksim ar  līdzekļu izlietojumu auditu Pļavniekkalna sākumskolas projektā, kā arī ar neskaidro nekustamā īpašuma iegādi. Ja tiks pierādīta nodokļu maksātāju naudas nelietderīga un neefektīva izmantošana, tad mēs prasīsim gan kriminālatbildību, gan finansiālo atbildību no iesaistītajām amatpersonām. Viens no Iedzīvotāju uzticības stūrakmeņiem ir tiesiskā paļāvība un pārliecība, ka pašvaldības īpašuma izsaimniekošana nepaliek nesodīta. Par šī audita norises gaitu regulāri tiks informēti iedzīvotāji.

Tava INFORMĀCIJA

Nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt pilnu informāciju par pakalpojumu izmaksām.

Tādēļ mēs izveidosim Ķekavas novada iedzīvotāju informācijas aprites sistēmu, kur pieļaujamais “gaidīšanas” laiks tiktu samazināts. Klientu apkalpošanas centrā tiks izveidota publiski pieejama elektroniskās datubāzes sistēma, lai Ķekavas iedzīvotāji varētu saņemt nepieciešamo dokumentāciju konkrētos termiņos, neatkarīgi no tā brīža rindas vai ierēdņu noslogojuma.

Tava NĀKOTNE

Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides attīstības plānošanā.

Tādēļ mēs izveidosim jaunu sistēmu, kas noteiks pašvaldības pienākumus veidot iedzīvotāju iesaistes procesus. Regulāri tiks rīkotas Ķekavas novadā deklarēto iedzīvotāju apspriedes par aktuālajiem jautājumiem. Šajās apspriedēs  iztirzās, skaidros un gala lēmumu pieņems visi kopā balsojot par attiecīgā lēmumu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Šādas apspriedes un balsojumi tiks veikti pirms Domes lēmumu pieņemšanas, jo tikai tādā veidā var iegūt patiesu iedzīvotāju atbalstu Domes iecerētajai rīcībai. Tādā veidā katrs Ķekavas novadā dzīvojošais jutīs un sevi apzināsies, kā daļu no sabiedrības, kura nosaka savu nākotni. Šāda iedzīvotāju iesaistes prakse nodrošinās, lai katrs iedzīvotājs, kas maksā par pašvaldības pakalpojumiem ar savu nodokļu naudu, būtu drošs, ka viņa viedoklis tiks uzklausīts un ņemts vērā, ne tikai pirms vēlēšanu solīšanu laikā, bet arī ikdienā.