Politiskā partija “KPV LV” Kuldīgas novada pašvaldības vēlēšanās izvirza 4 prioritātes:

Pirmā prioritāte saistās ar regulāro maksājumu nekontrolēto pieaugumu.  Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par nekustamā īpašuma nodokļa nesamērīgo pieaugumu un komunālo maksājumu apjomu.  Pašvaldība neskaidro maksājumu palielināšanas iemeslus un nesniedz informāciju par līdzekļu izlietojumu.  Tādēļ KPV LV izveidos atklātu un izvērtētu regulāro maksājumu analīzes procesu, kura ietvaros pašvaldība sniegs informāciju par nodokļiem un tarifiem, lai noteiktu un pamatotu nākamā gada regulāro maksājumu apmēru.

Otrā prioritāte saistās ar izšķērdību, kuras rezultātā trūkst līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai.  Tādēļ KPV LV izveidos Kuldīgas novada pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu, mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus un auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības praksi.  Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks veidotas sekojošas sociālās programmas:

 1. atbalstīsim ģimeniskās vērtības, atradīsim iespēju ievērojami palielināt bērna piedzimšanas pabalstu;
 2. nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību. Attīstīsim veselību veicinošos pasākumus un projektus;
 3. attīstīsim sporta infrastruktūru, aktualizēsim jautājumu par ziemas ledus halles vai slidotavas izbūvi.

Trešā prioritāte saistās ar pašvaldības sniegtās informācijas nekvalitatīvo saturu.  Iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu izmaksām, prasības un noteikumi ir sarežģīti un nepārdomāti.  Tādēļ KPV LV mainīs pašvaldības budžeta skaidrojumus, kā arī vienkāršos dažādu atļauju saņemšanas procesus.

Ceturtā prioritāte saistās ar pašvaldības nespēju komunicēt ar sabiedrību un iesaistīt to lēmumu pieņemšanā par pilsētas attīstību. Tādēļ KPV LV izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros pārskatīs attīstības plānus prioritārās jomās, jo iedzīvotāju viedoklim ir jābūt par pamatu deputātu balsojumā. KPV LV nav pieņemami, ka publiskās apspriešanas rīko darba dienas vidū, jo strādājošie un daudzi ieinteresētie iedzīvotāji nevar uz šīm sēdēm ierasties.

Cilvēks

 1. sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm, jaunajām ģimenēm, ģimenēm ar adoptētiem bērniem, bāreņiem, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, kā arī politiski represētajiem;
 2. rūpēsimies par vēsturisko mantojuma saglabāšanu;
 3. popularizēsim tūrisma iespējas Kuldīgas novadā;
 4. atbalstīsim un prēmēsim mūsu sportistus, kas sasnieguši augstus panākumus.

Izglītība

 1. samazināsim vai pilnībā izskaudīsim rindas pirmsskolas mācību iestādēs. Izstrādāsim saprotamu bērnu aukļu kontroles sistēmu, kā arī nodrošināsim e-vidē iespēju atrast aukli vai bērnudārzu;
 2. turpināsim skolēnus nodrošināt ar brīvpusdienām;
 3. palīdzēsim skolas vecuma bērniem vasaras brīvlaikā atrast darba iespēju privātā sektorā, pašvaldībā vai brīvprātīgo darbā;
 4. atbalstīsim Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, lai skola būtu spēcīgākā Kurzemes reģionā (starp tehnikumiem).

Budžets

Vienu no galvenajām budžeta pārmaiņām – budžeta izlietojums būs atklāts. Informācija ne tikai būs brīvi pieejama katram novada iedzīvotājam, bet arī pasniegta saprotamā un vienkāršā veidā.  KPV LV izvirza šādas prioritātes:

 1. izvērtēts budžets, kurā ir ieņēmumu un izdevumu samērība;
 2. infrastruktūras sakārtošana;
 3. pašvaldību struktūrvienību kontrole;
 4. iedzīvotāju un vietējo uzņēmēju informēšana par plānotajiem iepirkumiem un konkursiem.

Attīstība

Par galveno nākotnes un attīstības pamatakmeni KPV LV uzskata novada iedzīvotāju, tādēļ mēs veidosim pārmaiņas, kas nodrošinās ikvienu Kuldīgas novada iedzīvotāju ar piemērotu, sakārtotu un drošu vidi, kurā iedzīvotāji ir informēti un droši, kur iedzīvotāji redz sava novada attīstību un grib palikt savā zemē un novadā.

Pārskatīsim Kuldīgas novada attīstības vīziju sekojošās jomās:

 1. pašvaldību ceļu uzturēšana un atjaunošana;
 2. būvniecības projektu lietderība un ekonomiskais pamatojums;
 3. infrastruktūru izveide rūpniecības teritorijās;
 4. uzņēmumu piesaistīšana un atbalstīšana;
 5. darba vietu radīšana;
 6. sabiedriskā transporta darbība;
 7. ilgtspējīga vides attīstība.