Vienīgā partija, kas zina, kā panākt reālas pārmaiņas.

Taisnīgums jāpanāk saprātīgā termiņāCilvēkiem jāatgūst uzticība tiesu varai

Viens no iemesliem, kādēļ cilvēki Latvijā ne vienmēr steidz noslēgt vienošanos, parakstot līgumu, ir neticība tam, ka šādā veidā viņi reāli spēj pasargāt sevi gadījumā, ja otra līgumslēdzēja puse ļaunprātīgi nepildīs savu apņemšanos.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc pirms dažiem gadiem uzplauka dažādu šķīrējtiesu pakalpojumi, brīžiem nostādot vienu no pusēm neizdevīgākā pozīcijā un vēl vairāk mazinot savstarpēju uzticēšanos.
Šobrīd daudzos līgumos iestrādātais punkts, ka “jebkurš strīds, kuru neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tiek atrisināts LR likumā noteiktajā kārtībā”, negodprātīgo pusi nereti spēj pasargāt labāk nekā labi apmaksāts jurists. Proti, lietas nereti tiek novilcinātas uz tik daudziem gadiem, ka rezultātā ieguvējs nereti ir atbildētājs, nevis prasības uzturētājs.

Šis apstāklis rada neuzticību ne tikai Latvijas iedzīvotāju, bet arī ārvalstu uzņēmēju vidū, jo Latvijas tiesu sistēmas nepilnības ir viens no galvenajiem iemesliem, kas attur no investīcijām. Līdz ar to, tieši sakārtojot tiesu sistēmu, padarot to uzticamāku un paredzamāku, sagaidāma arī aktīvāka ārvalstu kapitāla ieplūšana Latvijas ekonomikā.

Latvijā vidējais lietu izskatīšanas ilgums ir 625 dienas, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES, atsaucoties uz Eiropas komisijas paziņojumu. Lai gan Eiropas valstu tieslietu sistēmu kopējā tendence ir samazināt lietu izskatīšanas ilgumu, Latvijā tas saglabājas nemainīgs. Turklāt attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izskatīšanas ātrumu tam ir tendence pagarināties, šobrīd vidējam tiesvedības ilgumam sasniedzot gandrīz 800 dienas, kas ir otrs sliktākais rādītājs starp ES valstīm! Tas tikai lieku reizi apliecina, ka esošajos apstākļos un pie esošās politikas, pārmaiņas nav iespējamas.

Ir jāpanāk, ka JEBKURA TIESVEDĪBA LATVIJĀ TIEK PABEIGTA GADA LAIKĀ. Izņēmums, protams, varētu būt atsevišķi sarežģīti un apjomīgi procesi, kā t.s. “Zolitūdes traģēdijas” lieta , kur iesaistīto pušu skaits un materiālu daudzums ievērojami pārsniedz vidējo. Mūsu valstī ir nepieciešams atjaunot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai un tam, ka taisnīgums panākams saprātīgā termiņā.
Lai to paveiktu, ir nepieciešama no korupcijas brīva tiesu sistēma.

Papildus lietu izskatīšanas ātrumam joprojām aktuāla ir tiesnešu darba novērtējuma tēma. Lai gan kopš 2013. gada likuma “Par tiesu varu” grozījumiem ir izveidota jauna tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēma, kas ietver arī tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas kritērijus, praksē tas nav spējis nodrošināt tiesnešu darba kvalitātes celšanos. To apliecina 2017. gada nogalē plaši izskanējušie skandāli par prettiesiskiem tiesnešu lēmumiem maksātnespējas lietās. Šobrīd kopējie valdības izdevumi tiesām sastāda vienu no augstākajiem procentiem no IKP, salīdzinot ar citām ES valstīm, tai pašā laikā tas nekādā veidā neatspoguļojas kvalitātē.

Ir nepieciešams aktualizēt tiesnešu darba izvērtējumu un novērst negodprātīgas rīcības riskus. Nepieciešams pārskatīt likumā iestrādāto obligāto tiesnešu darba kvalifikācijas pārbaudi un ne pārāk motivējošo atalgojuma piemaksu sistēmu, kas šobrīd piesaistīta tiesneša darbā pavadītajiem gadiem, nevis paveiktā darba kvalitātei. Nav pieļaujams, ka sabiedrība ir zaudējusi uzticēšanos tiesu varai. Tieši tādēļ ir nepieciešams panākt tiesnešu skaita palielināšanu, tiesnešu kvalifikācijas celšanu un viņu finansiālās neatkarības stiprināšanu.

Video

  • KPV LV piedāvā LIKVIDĒT KOALĪCIJAS PADOMI
  • KPV LV piedāvā PANĀKT EFEKTĪVĀKU TIESU DARBU LATVIJĀ
  • KPV LV piedāvā REĀLU ATBALSTU PENSIONĀRIEM
  • KPV LV piedāvā SAMAZINĀT MEDIKAMENTU CENAS
Citi video
Kalendārs

Pr
Ot
Tr
Ce
Pk
Se
Sv
PIEVIENOJIES

Ja Tev nav vienaldzīga Latvijas nācijas pastāvēšana ilgtermiņā un Tu atbalsti mūsu idejas un programmu nākamajām Saeimas vēlēšanām,

KĻŪSTI PAR MŪSU BIEDRU
aizpildot šo anketu:

E-pastā saņemsi apstiprinājumu par iestāšanos.

Vērts izlasīt
LASĪT VĒL